ISO / VCA
Hijsmiddelen.nl B.V. is al vele jaren ISO 9001-2008 gecertificeerd. Op 18 januari 2011 is deze certificatie weer voor een periode van 3 jaar verlengd.

Op 18 januari 2011 is ons VCA* certificaat eveneens weer verlengd.

Metaalunievoorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Alle goederen en materialen reizen, tenzij anders is overeengekomen, vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper resp. afnemer.
Onze voorwaarden kunt u ten alle tijden opvragen.

Algemene leveringsvoorwaarden
Leveringscondities

Orders minder dan € 250,= netto factuurbedrag: vrachtkosten op rekening volgens geldend tarief en € 15,= behandelingskosten.

Orders vanaf € 250,= netto factuurbedrag: vrachtkosten op rekening volgens geldend tarief.
Vrachttarieven volgens geldend bode tarief voor Nederland en België. Daarbuiten zijn altijd vrachtkosten verschuldigd.

De levering geschiedt op een door Hijsmiddelen.nl B.V. te bepalen wijze. Extra kosten, die voortvloeien uit een speciaal door de klant gewenste verzendwijze worden doorberekenen.

Reclames
Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Retour gezonden goederen kunnen wij slechts accepteren na voorafgaand overleg.
Belangrijke veiligheidsaspecten.
De hijswerktuigen mogen niet voor personentransport gebruikt worden en niet toegepast worden op plaatsen waar personen zich onder de vrijhangende last kunnen bevinden. Leest u altijd eerst de verstrekte bediening- en montage voorschriften.

Emballage
Inclusief, tenzij anders vermeld.

Prijzen
Per stuk of per meter in Euro’s, exclusief BTW

Betalingscondities
14 dagen netto.