Veilig werken met arbeidsmiddelen

Uw medewerkers moeten veilig kunnen werken. Om dat te waarborgen verplicht de overheid om arbeidsmiddelen periodiek te keuren.
Hijsmiddelen.nl B.V. heeft ruim 25 jaar ervaring op dit gebied.
Onze gecertificeerde keurmeesters voeren deze keuringen bij u op locatie uit. Hierdoor heeft uw productieproces geen oponthoud en worden uw arbeidsmiddelen toch gekeurd. U kunt rekenen op een professionele, snelle en geruisloze keuring. Na afloop weet u zeker dat alles weer tip top volgens de geldende regels is en dat uw werknemers weer veilig kunnen werken.

Of het nu gaat om hijs- en hefmiddelen, valbeveiligingen, elektrische handgereedschappen (NEN 3140), ladders, trappen of rolsteigers u kunt er voor bij ons terecht.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

De Arbowet stelt werkgevers verantwoordelijk voor het periodiek laten keuren van ladders, trappen en rolsteigers.
De minimale eisen waaraan ladders moeten voldoen zijn vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, beleidsregel 7.4-4 “deugdelijkheid ladder”
Dit besluit is gebaseerd op de warenwet en is van toepassing op alle ladders die in ons land in de handel worden gebracht, voor zowel huishoudelijk en industrieel gebruik.

Onze gediplomeerde keurmeester keurt de ladders en rolsteigers volgens een checklist.

Voor meer informatie neem contact met ons op.